Tag

Làm rõ trách nhiệm xử lý một số kiến nghị của cử tri chậm

Tin tức 14/06/2024 16:27
aa
TTTĐ - Cơ quan chức năng đôi khi còn trông chờ ý kiến chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP, Thường trực HĐND TP mới tổ chức thực hiện, nên có một số nội dung kiến nghị của cử tri xử lý còn chậm, chưa dứt điểm.
Đánh giá đúng tình hình, đôn đốc giải quyết các kiến nghị cử tri Cử tri kiến nghị tiếp tục hỗ trợ người dân xung quanh bãi rác Xuân Sơn Hà Nội tổ chức phiên giải trình về giải quyết kiến nghị cử tri

Chiều 14/6, Thường trực HĐND TP Hà Nội tổ chức phiên họp giải trình về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trên địa bàn TP từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 tới nay.

Làm rõ trách nhiệm xử lý một số kiến nghị của cử tri chậm
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn trình bày báo cáo tại phiên giải trình

100% các kiến nghị được UBND TP trả lời

Báo cáo tại phiên giải trình, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBND TP nhận được 2.201 kiến nghị cử tri do Thường trực HĐND TP chuyển đến. Trong đó, kiến nghị chung với UBND TP là 432 kiến nghị thuộc các lĩnh vực kinh tế - ngân sách, đô thị, văn hoá -xã hội, pháp chế. 100% các kiến nghị của cử tri đã được UBND TP trả lời.

Đối với các kiến nghị cử tri theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND (kỳ 18, kỳ 2), tính đến 30/4/2024 đã giải quyết xong 778/797 kiến nghị, đạt 97,6%; theo Nghị quyết số 31/NQ-HĐND (kỳ 3, kỳ 7) đến ngày 30/4/2024 đã giải quyết xong 495/573 kiến nghị (đạt 86,4%); theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND (kỳ 10) đến nay đã giải quyết xong 166/224 kiến nghị (đạt 74,1%); theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND (kỳ 12), đã giải quyết xong 240/333 kiến nghị (đạt 72,1%), còn 93 kiến nghị đang giải quyết.

Với các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 14 HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 (274 kiến nghị do Thường trực HĐND TP chuyển đến), UBND TP đã chỉ đạo các sở, ban, ngành kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền. Ngày 26/4/2024, UBND TP đã có Văn bản số 1259/UBND-TH báo cáo Thường trực HĐND TP về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 14.

Làm rõ trách nhiệm xử lý một số kiến nghị của cử tri chậm
Các đại biểu dự phiên giải trình

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, tập thể lãnh đạo UBND TP luôn ý thức cao trong việc chấp hành các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; nắm bắt và kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc cử tri quan tâm; nghiêm túc trong việc xem xét, trả lời, đôn đốc giải quyết kiến nghị của cử tri. Các nội dung trả lời đây đủ, rõ ràng, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của các cơ quan có liên quan; đảm bảo kết quả thiết thực, đúng pháp luật, đúng thẩm quyền, cơ quan cấp trên không làm việc thay cơ quan cấp dưới.

Các đơn vị vào cuộc với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, giải quyết bảo đảm hợp tình, hợp lý, tháo gỡ được các vướng mắc và bức xúc trong thực tiễn, đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân Thủ đô.

Đối với các kiến nghị của cử tri về cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và đảm bảo an sinh đã được UBND TP đặc biệt quan tâm, tập trung chỉ đạo quyết liệt và các cấp, ngành đã kịp thời giải quyết đạt tỷ lệ cao.

Cụ thể, kiến nghị cử tri tại kỳ họp 18, kỳ họp 2 theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND kết quả giải quyết đạt 100%; tại kỳ họp 3, 7 theo Nghị quyết số 31/NQ-HĐND kết quả giải quyết đạt 96,1%; tại kỳ họp 10 theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND kết quả giải quyết đạt 90,9%).

Chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành

Phó Chủ tịch UBND TP cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại như kiến nghị của cử tri, qua nhiều nhiệm kỳ chưa được giải quyết dứt điểm như: Dự án liên doanh nước ngoài có sử dụng đất tại khu vực ngoài đê sông Hồng thuộc phường Phúc Xá, quận Ba Đình; dự án đường trục phía Nam TP; dự án khu đô thị Thanh Hà; dự án khu công nghệ cao sinh học Bắc Từ Liêm; dự án chợ đầu mối Minh Khai; tình trạng ô nhiễm tại sông Nhuệ; xử lý nước thải tại các làng nghề....

Một số nội dung qua cập nhật cho thấy các ngành tổ chức triển khai thực hiện với tiến độ còn chậm, hiệu quả chưa cao.

Làm rõ trách nhiệm xử lý một số kiến nghị của cử tri chậm
Quang cảnh phiên họp giải trình

Phó Chủ tịch UBND TP cũng nêu rõ, còn một số ý kiến trả lời chưa đi thẳng vào nội dung vấn đề, chưa quy rõ trách nhiệm và lộ trình, thời hạn giải quyết. Một số kiến nghị thuộc phạm vi, trách nhiệm và thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan, nhiều cấp, nhiều ngành chưa có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời của các cơ quan dẫn đến việc giải quyết kéo dài và cử tri tiếp tục kiến nghị.

Phó Chủ tịch UBND TP phân tích các nguyên nhân của việc chậm trễ nói trên là do việc giải quyết một số tồn tại cần có thời gian tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện theo chỉ đạo lại phát sinh những khó khăn, bất cập, vướng mắc về cơ chế chính sách hoặc cơ quan thanh tra, Kiểm toán, cơ quan điều tra đã có kết luận về sai phạm, cần rà soát kỹ, xem xét, tháo gỡ và giải quyết một cách thận trọng...

Đáng lưu ý, cơ quan chức năng đôi khi còn trông chờ ý kiến chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP, Thường trực HĐND TP mới tổ chức thực hiện, nên có một số nội dung kiến nghị của cử tri xử lý còn chậm, chưa dứt điểm.

Việc tổng hợp, phân loại kiến nghị cử tri còn tồn tại một số câu kiến nghị bao gồm nhiều nội dung, lĩnh vực (từ tài chính ngân sách, dự án đầu tư công, tổ chức bộ máy đến vấn đề an sinh xã hội, hạ tầng đô thị...) phức tạp cho việc giao nhiệm vụ và phải theo dõi, giải quyết qua nhiều kỳ họp.

Một số kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp huyện (về đầu tư các tuyến đường, công trình hạ tầng văn hóa, xã hội, xử lý ô nhiễm môi trường...) vẫn được chuyển UBND TP giải quyết; có những kiến nghị cử tri được tổng hợp trùng lặp qua các kỳ họp (trùng lặp toàn bộ hoặc phần lớn nội dung kiến nghị)…

Làm rõ trách nhiệm xử lý một số kiến nghị của cử tri chậm
Các đại biểu dự phiên giải trình

Từ đó, Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị Thường trực HĐND TP tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu tăng cường công tác giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; trong đó tập trung vào những lĩnh vực cử tri kiến nghị nhiều lần, đã có cơ chế, chính sách cũng như quy định của pháp luật đảm bảo thực hiện nhưng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chưa thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ gây bức xúc trong Nhân dân.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị Thường trực HĐND TP chỉ đạo việc xây dựng Hệ thống phần mềm quản lý kiến nghị cử tri đồng bộ với quy chế phối hợp tiếp nhận, giải quyết kiến nghị cử tri của TP để phân công đến từng đơn vị chức năng, giao nhiệm vụ; thường xuyên đôn đốc, cập nhật báo cáo kết quả thực hiện, thuận lợi cho công tác tra cứu, truy xuất nội dung và theo dõi kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri…

Đọc thêm

Tập trung quản lý đất đai, dự án lớn, tránh phát sinh “điểm nóng” Tin tức

Tập trung quản lý đất đai, dự án lớn, tránh phát sinh “điểm nóng”

TTTĐ - Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Phong yêu cầu các địa phương, đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các vấn đề liên quan đến Nghị quyết 15-NQ/TU, Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Trong đó, chú ý đến các vấn đề liên quan đến quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng xây dựng các dự án lớn, với tính chất phức tạp có nguy cơ phát sinh "điểm nóng".
Ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát Tin tức

Ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát

TTTĐ - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 108/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2024 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.
Việt Nam và Trung Quốc duy trì là đối tác thương mại hàng đầu của nhau Tin tức

Việt Nam và Trung Quốc duy trì là đối tác thương mại hàng đầu của nhau

TTTĐ - Ngày 11/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hùng Ba đến chào từ biệt nhân dịp chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Phải đột phá, đổi mới với tầm nhìn chiến lược, hiện đại Tin tức

Phải đột phá, đổi mới với tầm nhìn chiến lược, hiện đại

TTTĐ - Sáng 11/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam để chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Phát huy mối quan hệ “có một không hai” Việt - Lào ngày càng bền vững và hiệu quả Tin tức

Phát huy mối quan hệ “có một không hai” Việt - Lào ngày càng bền vững và hiệu quả

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith khẳng định sẵn sàng phối hợp với Chủ tịch nước Tô Lâm phát huy mối quan hệ “có một không hai” trên thế giới ngày càng bền vững và hiệu quả.
Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone Tin tức

Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

Sáng 11/7, tại Thủ đô Vientiane, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone.
Chủ tịch nước Tô Lâm đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các liệt sỹ vô danh Tin tức

Chủ tịch nước Tô Lâm đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các liệt sỹ vô danh

Sáng 11/7, tại Thủ đô Vientiane (Lào), Chủ tịch nước Tô Lâm đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các liệt sĩ vô danh.
Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith Tin tức

Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

Sáng 11/7, tại Thủ đô Vientiane, ngay sau Lễ đón chính thức, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.
Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Lào Tin tức

Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Lào

Vào 8h40 ngày 11/7 (theo giờ địa phương), lễ đón chính thức Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước CHDCND Lào đã diễn ra.
Tăng cường hợp tác chặt chẽ giữa TP Hà Nội và tỉnh Quảng Trị Tin tức

Tăng cường hợp tác chặt chẽ giữa TP Hà Nội và tỉnh Quảng Trị

TTTĐ - Chiều 10/7, Đoàn đại biểu TP Hà Nội đã thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị, đồng thời, trao tặng nhà tình nghĩa, quà tặng tới người có công, thân nhân các Anh hùng liệt sỹ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn.
Xem thêm