Tag

BÁO TUỔI TRẺ THỦ ĐÔ

CƠ QUAN CỦA ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TP HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 19 phố Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Hotline: 0929242424 - Email: [email protected]

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:

Ngoài các nhiệm vụ được quy định tại Luật Báo chí, Báo Tuổi trẻ Thủ đô có nhiệm vụ sau đây:

1. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, chính sách của Thành phố và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống và bồi đắp tinh thần yêu nước cho đoàn viên, thanh niên.

2. Tuyên truyền về các hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố, giới thiệu những điển hình tiên tiến, nhân tố tích cực trong đoàn viên, thanh niên; cổ vũ các phong trào hành động của thanh niên góp phần thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Thủ đô và đất nước.

3. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật; phản ánh ý kiến đóng góp của đoàn viên, thanh niên trong công tác xây dựng, hoàn thiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa..

4. Tổ chức, tiếp nhận, xử lý, đăng tải thông tin của bạn đọc kịp thời, chính xác; là diễn đàn của tuổi trẻ Thủ đô và cả nước theo quy định của pháp luật; góp phần xây dựng tổ chức Đoàn các cấp.

5. Chủ động đấu tranh bằng lý luận sắc bén, biện chứng trước những âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực giám sát, phát hiện, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

BAN BIÊN TẬP:

1. Tổng biên tập, Trưởng ban: NGUYỄN MẠNH HƯNG

2. Phó TBT, Phó trưởng ban: NGÔ VƯƠNG TUẤN

3. Trưởng ban Thanh niên: VŨ HƯƠNG GIANG, Ủy viên

4. Trưởng ban TS-BĐ: NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG, Ủy viên

5. Trưởng ban Kinh tế: PHẠM ANH TUẤN, Ủy viên

6. Chánh Văn phòng: TRỊNH THỊ TRANG VÂN, Ủy viên

Trưởng, phó các ban Văn phòng đại diện

1. Ban Thanh niên

Trưởng ban: Vũ Hương Giang

Điện thoại: 0916549775/0904349775

Email: [email protected]

1. VP đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phụ trách: Nguyễn Văn Pháp

Điện thoại: 0917771758

Email: [email protected]

2. Ban Thời sự - Bạn đọc

Trưởng ban: Nguyễn Thị Thu Phương

Điện thoại: 0965937766

Email: [email protected]

2. Văn phòng đại diện tại Hải Phòng

Phụ trách: Nguyễn Quang Chiến

Điện thoại: 0973.803.229 - 0913.523.316

Email: [email protected]

3. Ban Kinh tế

Trưởng ban: Phạm Anh Tuấn

Điện thoại: 0913521512

Email: [email protected]

3. Văn phòng đại diện tại Thanh Hóa

Trưởng văn phòng: Nguyễn Thị Thu Phương

Điện thoại: 0965937766

Email: [email protected]

Thường trực: Tống Văn Đạt

Điện thoại: 0944711666

4. Văn phòng

Chánh Văn phòng: Trịnh Thị Trang Vân

Điện thoại: 0912911974

Email: [email protected]

4. Văn phòng đại diện tại Nghệ An

Trưởng văn phòng: Vũ Hương Giang

Phó trưởng văn phòng Thường trực: Lê Minh Tuấn

Điện thoại: 097.295.1111

Email: [email protected]

5. Ban Văn hóa - Xã hội

Phó Trưởng ban: Ngô Khúc Quang Anh

Điện thoại: 0987772656

Email: [email protected]

5. VP đại diện tại Miền Trung - Tây Nguyên

Phụ trách văn phòng: Bùi Ngọc Dương

Điện thoại: 0905980863

Email: [email protected]

6. Ban Thư ký Tòa soạn

Phó Trưởng ban Phụ trách: Nông Hoài Châu

Điện thoại: 0912202233

Email: [email protected]

6. Văn phòng đại điện tại Quảng Ninh

Phó trưởng văn phòng Thường trực: Tạ Ngọc Quyết

Điện thoại: 0911206688

Email: [email protected]

7. Chuyên trang Tuổi trẻ và Pháp luật

Phụ trách: Nguyễn Thanh Thắng

Điện thoại: 0983861813

Email: [email protected]

7. Văn phòng đại diện Đông Nam Bộ

Trưởng văn phòng: Trần Thị Hậu

Điện thoại: 0988946688

Email: [email protected]

Phóng viên: Vũ Văn Quân

Điện thoại: 0931245988

Email: [email protected]

8. Ban Tuổi trẻ và Đời sống

Phụ trách: Ngô Vương Tuấn

Điện thoại: 0985953787

Email: [email protected]

* Chuyên trang Điện tử: Tuổi trẻ và Pháp luật

https://phapluat.tuoitrethudo.vn/

Giấy phép số 35/GP-CBC do Cục Báo chí - Bộ TTTT cấp ngày 18/5/2021.

* Chuyên trang Điện tử: Khởi nghiệp Trẻ

https://khoinghieptre.tuoitrethudo.vn/

Giấy phép số 34/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ TTTT cấp ngày 18/5/2021.

© 2014-2024: Bản quyền thuộc Báo điện tử Tuổi trẻ Thủ đô

Địa chỉ : Số 19 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Hotline: 0929242424 - Email: [email protected]

Giấy phép số: 274/GP-BTTTT, cấp ngày 13 tháng 5 năm 2021;

Giấy phép bổ sung số: 99/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 15 tháng 4 năm 2024